Nordiska språk A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS228

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Isländska 7,5 hp

Undervisningsmaterial

  • Anna Helga Hannesdóttir, Hæ hæ: nybörjarisländska för svenskar och andra skandinaver, [Göteborg], A. H. Hannesdóttir, [1992]Obligatorisk (Säljs på expeditionen.)
  • Óskarsson, Veturliði, Isländsk grammatik för universitetsstudenter, Institutionen för nordiska språkObligatorisk (Säljs på expeditionen.)
  • Övningshäfte, Institutionen för nordiska språkObligatorisk (Säljs på expeditionen.)

Artiklar om isländskan

Ordböcker

Undervisningsmaterial

Huvudgrupp 2

Språkstruktur 7,5 hp

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Danska och norska 7,5 hp

Huvudgruppen saknar information.

Danska

Ordboksresurser

Även "Norstedts danska fickordbok: dansk-svensk/svensk-dansk:28 000 ord och fraser" samt Dansk Sprognaevns och Det danske Sprog- og Litteraturselskabs webbplats: http://www.sproget.dk

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa.

Norska

  • Kalvø, Are, Syden, 2. oppl., [Oslo], Gyldendal, 2003 (Läses enligt anvisningar.)
  • Skjerdingstad, Kjell Ivar, Innganger til norsk, Lund, Studentlitteratur, 2003 (Läses enligt anvisningar.)

Ordboksresurser

Ytterligare texter om ca 300 sidor, både skönlitteratur och sakprosa. Båda målformerna ska vara representerade med minst 50 sidor.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin