Historia i praktiken: Kunskap och politik

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2EH352

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Artiklar enl. lärarens anvisningar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin