Kulturarv i väpnade konflikter

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KV706

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Obligatorisk litteratur

Ytterligare litteratur om högst 200 sidor kan delas ut under kursen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin