Ledning och styrning av organisatorisk förändring

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE876

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Iveroth, Einar; Hallencreutz, Jacob, Effective organizational change: leading through sensemaking, Abingdon, Routledge, 2016Obligatorisk
  • Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser., Företagsekonomiska institutionenObligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin