Utbildningssociologi, traditioner

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK028

Huvudgrupp 1

Andra vetenskapliga artiklar kan tillkomma enligt kursledarens anvisningar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin