Aktuella perspektiv på mat och samhälle: kultur, migration och hälsa

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2HK066

Huvudgrupp 1

Andra aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin