Avancerad fältkurs i arkeologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5AR767

Obligatorisk litteratur

Fältarkeologi och dokumentation

  • Berggren, Å; Burström, M, Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium, Riksantikvarieämbetet och Malmö kulturmiljö, 2002 (Sid 19–28. (PDF))
  • Fahlander, F, En guide till den arkeologiska verksamheten, Göteborgs universitet, 2004-2007 (PDF)
  • Kimball, Justin J. L., 3D delineation: a modernisation of drawing methodology for field archaeology, Oxford, Archaopress Publishing Ltd., 2016Obligatorisk
  • Kjellberg, Joakim; Kaliff, Anders; Melander, V.N.L., Manual för arkeologiskt fältarbete och dokumentation, Uppsala Universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia, 2016 (PDF)
  • Petré, B, Arkeologisk undersökningsteknik: Exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska undersökningar, Stockholm Archaeological Reports, 0990 (Field Studies nr 1. Stockholm. (PDF).)
  • Roskams, Steve, Excavation, Cambridge, Cambridge University Press, 2001 (PDF)
  • Kvartärgeologi: kompendium för grundkurs i geovetenskap, 6. omarb. uppl., Uppsala, Univ., 1996 (Delen jordartslära. Uppsala universitet. (PDF))

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Om Gotland och Buttle Änge

Artiklar läses i urval utifrån lärarens instruktioner.

Bakgrundslitteratur

Finns för närvarande ingen bakgrundslitteratur.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin