Polska D

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5PL008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

Delkurs 2. Slavisk och polsk språkhistoria 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin