Katalanska A11

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KL001

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Digui, digui..., (tillgängligt på YouTube)

Ytterligare material tillkommer som tillhandahålles under kursens gång

Ordböcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin