Franska D2

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5FR028

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Avancerad fransk språkvetenskap (7,5 poäng; valfri)

Kurslitteraturen bestäms av examinator

Referenslitteratur

Delkurs 2. Avancerad litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 poäng; valfri)

  • Balzac, Honoré de, Le Colonel Chabert, Paris, Pocket, Coll. Pocket classiques, ISBN-10: 2266219375, 2011Obligatorisk
  • Corneille, Pierre, Le Cid, Paris, Flammarion, coll. « GF Étonnants classiques », ISBN : 208141144X, 2017Obligatorisk
  • Gardes-Tamine, Joëlle; Hubert, Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, 4. éd. revue et augmentée, Paris, Armand Colin, 2011Obligatorisk
  • Hébert, Louis, Analyse des textes littéraires: une méthodologie complète, Paris, Classiques Garnier, 2014, cop. 2014Obligatorisk
  • Hugo, Victor; Ledda, Sylvain., Ruy Blas, 2016Obligatorisk
  • Pruner, Michel., L'analyse du texte de théâtre, 2e édition., Paris, A. Colin, 2010Obligatorisk

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur

En kompletterande specifik lista delas ut av läraren inför läsningen av varje verk.

Delkurs 4. Forn- och medelfranska (7,5 poäng; valfri)

Rekommenderad litteratur

Ordbok

Delkurs 5. Spanska (7,5 poäng; valfri)

Ordböcker

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin