Ledarskap och etiska förhållningssätt

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG201

Litteratur

Annat material enligt lärares anvisning, ca 150 sidor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin