Musik och kulturteori

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5MU068

Musik och kulturteori

Kurslitteraturen består av texter och artiklar som tillhandahålls vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin