Afrikanistik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KA105

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Moment 1: Historia, kultur och samhälle (7,5 hp)

Moment 2: Afrika på 2000-talet (7,5 hp)

Moment 3: Afrikanska kulturella uttryck och konstnärligt skapande (7,5 hp)

Moment 4: Afro-Svenska relationer förr och nu (7,5 hp)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin