Genre och litterär form

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5EN500

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Valda dikter av Petrarca, Shakespeare och Milton.

Digitalt och fotokopierat material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin