Personlig och professionell utveckling (termin 2)

2 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC142

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin