Social utrednings- och dokumentationsmetodik - etik, källkritik och juridik

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2SC179

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller

Tillkommer: Författningstexter, prejudikat, propositioner och andra förarbeten samt aktuella, bl.a. internationellt publicerade, referee-bedömda artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin