Tillämpad djupinlärning i fysik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA368

Huvudgrupp 1

  • Goodfellow, Ian; Bengio, Yoshua; Courville, Aaron, Deep learning, Cambridge, MA, MIT Press, [2016]Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin