Engelska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen

Basläromedel

Urval ur:

George Ritzer and Paul Dean, Globalization: A Basic Text. Online

Ofelai Garcia, The Oxford Handbook of Language and Society. Online.

Delkurs 2. Språkstruktur

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Läromedel för självstudier

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk

Basläromedel

  • Yule, George, The study of language, Seventh edition, Cambridge, Cambridge University Press, [2020]Obligatorisk

Digitalt och fotokopierat material.

Ett urval artiklar tillgängliga via universitetsbibliotekets databaser.

Delkurs 4. Världslitteratur på engelska

Basläromedel

Andra utgåvor kan användas.

Urval av karibisk poesi.

Digitalt och fotokopierat material.

Film.

Studenterna väljer en av följande

  • Acevedo, Elizabeth, Poet X, Harper Collins USA, 2020
  • Butler, Octavia E, Kindred, Boston, Beacon Press, 2004
  • Winterson, Jeanette, Written on the body, London, Cape, 1992
  • Yang, Gene Luen; Pien, Lark, American born Chinese, 1st Square Fish ed., New York, Square Fish, 2008

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin