Lingvistik A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN211

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

För kurslitteratur, se kursplanen för respektive delkurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin