Vindkraft - projektering

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1GV198

Huvudgrupp 1

Litteratur

Delar ovanstående litteratur används i kursen. Utöver detta förekommer textmaterial omfattande ca 200 sidor som finns tillgängligt via kursens e-klassrum.

Mjukvara

Studentversionerna av licenser för WindPRO and WAsP är obligatoriska. Information om hur du ska beställa och betala för licenserna kommer att ges vid kursstart. (PC eller PC installerad på en Mac är en förutsättning).

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin