Konstvetenskap A: tematisk

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KV801

Huvudgrupp 1

Kursen består av fyra delmoment som också ges som fristående 7,5 hp kurser. Kursen "Konst- och bildhistorisk översiktskurs" ges som delkurs 1 varje läsår. Kursen "Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum" ges som delkurs 2 varje läsår. Utöver dessa kurser ges olika temakurser varje läsår. Kurser som även ingår beroende på läsår är "Klassicismer i bild och byggnad", "Dröm och utopi, medeltiden i

1700-1800-talens bild och arkitektur".

MOMENT 1: Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

MOMENT 2: Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

MOMENT 3-4

För kurslitteratur för de tematiska kurserna hänvisas till respektive kursplan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin