Konst- och bildhistorisk översiktskurs

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5KV807

KURSLITTERATUR

Kursen ingår som ett moment i konstvetenskap A: tematisk, 5KV801

Utöver detta tillkommer anvisningar om ytterligare litteratur (c. 500 sidor) som inte är böcker.

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin