Fysikalisk karakterisering av berggrunden

2 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1GE065

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Spänningsmätningar och dess tillämpningar

Fysikaliska och mekaniska egenskaper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin