Postsocialistiska nationalismer i litteratur, film och konst

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5RY052

Obliogatorisk litteratur

All obligatorisk litteratur är tillgänglig i digital form i Studium.

Samt av läraren anvisat material, även detta tillgängligt i digital form i Studium.

Rekommenderad litteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin