Kulturarv i väpnade konflikter

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KV706

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Ytterligare 50 sidor nätbaserat material tillkommer enligt lärares anvisning.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin