Transformativ speldesign 2

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SD317

Kurslitteratur

Obligatorisk litteratur

All kurslitteratur finns tillgänglig online på kurssidan i Studium.

På kurssidankan studenter även hitta videos och rekommenderad litteratur, utöver denna lista.

All kurslitteratur finns tillgänglig online på kurssidan i Studium.

På kurssidankan studenter även hitta videos och rekommenderad litteratur, utöver denna lista.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin