Transformativ speldesign 1

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5SD316

Litteraturlista - Obligatorisk kurslitteratur

All kurslitteratur tillhandahålls digitalt för kursens studenter. Den här listan kompletteras med video-inspelningar och rekommenderad litteratur på kurssidan.

All kurslitteratur tillhandahålls digitalt för kursens studenter. Den här listan kompletteras med video-inspelningar och rekommenderad litteratur på kurssidan.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin