Kinesiska i yrkesliv och akademi, praktikkurs

30 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 5KN702

Delkurs 1 Praktik på avancerad nivå

Material, inklusive kinesiskspråkigt material, som behövs för att genomföra analysarbete, muntliga redovisningar och skriftligt uppgifter såsom Issued Brief, PM, samt andra uppgifter som ingår i praktiken vid ISDP.

*ISDP = Institute for Security and Development Policy

Obligatoriskt

Delkurs 2 Akademisk kinesiska

Kurskompendium

Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin