Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

20 veckor

Litteraturlista, Förutbildning, 5PU014

Litteratur

Muntlig färdighet och hörförståelse

Skriftlig framställning

Läsförståelse

Därtill tillkommer litteratur om ca 400 sidor som väljs i samråd med läraren.

Språk och lärande i akademisk miljö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin