Köns-, genus- och etniska perspektiv inom psykologin

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS061

Huvudgrupp 1

McRaney K, Bridley A, Daffin L (2021) The Psychology of gender. 2nd edition. Washington State University, https://opentext.wsu.edu/psychology-of-gender/

Artiklar, rapporter, etc. tillkommer enligt lärarens anvisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin