OBM och arbetspsykologi

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2PS078

Huvudgrupp 1

Waara, Johan (2016). Ledarskap och organisationspsykologi. Kurskompendium. 22 s. *Kompendiet är kostnadsfritt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin