Nordiska språk A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5NS228

Isländska 7,5 hp

Artiklar om isländskan

Undervisningsmaterial

Ordböcker

Språkstruktur, 7,5 hp

Övningsmaterial

Övningar Ord och fraser, Övningar Syntax, Lektionsövningar, Övningshäfte Grammatikstuga I, Övningshäfte Grammatikstuga II.

Svenskan i tid och rum 7,5 hp

Danska och norska 7,5 hp

Huvudgruppen saknar information.

Danska

Ordboksresurser

Norska

Helland, Per Arne: Norsk språk i et jamførende perspektiv (manus, tillhandahålls av läraren). 300-400 sidor norsk skönlitteratur enligt lärarens anvisning, varav minst 50 sidor på bokmål och minst 50 sidor på nynorska.

Ordboksresurser

Grannspråksförståelse

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin