Hållbar design - ekologi, kultur och mänskligt byggda världar

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MV019

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin