Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekarutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att erhålla svensk apotekarlegitimation.

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning är en heltidsutbildning på två eller tre terminer (70 eller 100 högskolepoäng). Den längre utbildningen innefattar en inledande termin i svenska för att den som behöver ska kunna utveckla sitt svenska språk.

Efter utbildningen kan du ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Kompletteringsutbildningen ges även vid Göteborgs universitet.

Vilka är behörighetskraven?

För att söka till kompletteringsutbildningen krävs:

  1. Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning som omfattar minst fem år och motsvarar en svensk apotekarexamen om 300 hp
  2. Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3
  3. Engelska 6

Hur går anmälan till?

Uppsala universitet har antagning två gånger per år med plats för 32 deltagare; höstterminen och vårterminen. Du anmäler dig på www.antagning.se. Se datum för anmälan.

I utbildningskatalogen hittar du information om utbildningens innehåll och länk till anmälan:

Självskattning av språklig förmåga

I samband med din anmälan ska du göra en bedömning av dina kunskaper i det svenska språket. Om du själv bedömer att du har tillräckliga språkkunskaper kommer du att få visa det i ett språktest. Nivån på språktestet motsvarar nivån för Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus).

Språktestet genomförs av lärare i svenska på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Dokument som styrker din behörighet

Tillsammans med din anmälan ska du ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet, det vill säga examensbevis och betyg i svenska och engelska.

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du ladda upp/skicka in dina dokument vid din anmälan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Dokument som visar dina meriter

Om antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande, via en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av dina meriter. Du anger dina meriter på en digital blankett. Länk till blanketten hittar du i utbildningskatalogen. Du ska också ladda upp/skicka in intyg på antagning.se över de kvalifikationer och erfarenheter du anger på den digitala blanketten.

Meriter kan till exempel vara yrkesverksamhet och annan utbildning. Läs om hur dina meriter räknas.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss.

Kontakta utbildningsansvariga

Mer information om svensk apotekarutbildning och legitimation

Socialstyrelsens information om personnummer, uppehållstillstånd, medborgarskap och om vad som krävs för svensk legitimation.

Lärandemål för apotekare (utbildningsplan)

Avslutningsceremonier

2018 hölls en avslutningsceremoni för den första kullen deltagare vid kompletteringsutbildningen som blir behöriga att söka svensk legitimation. Sedan dess har ceremonin hållits regelbundet. Se bilder från avslutningsceremonin 2018 och från avslutningsceremonin 2019.

Möt några studenter som har läst kompletteringsutbildningen

De tidigare studenterna Leen, Muhmmad och Asmaa berättar om sina upplevelser av kompletteringsutbildningen.

Möt några studenter som har läst språkterminen

Firas och Zainab har läst kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning och läst språkterminen på Göteborgs universitet. Läs om deras upplevelser av språkterminen.

Senast uppdaterad: 2022-05-11