Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekarutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att erhålla svensk legitimation.

Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet anordnar kompletteringsutbildningar för apotekare. Uppsala har antagning två gånger per år; till hösten och till våren. Göteborgs universitet anordnar utbildning för apotekarlegitimation, med antagning en gång per år.

Kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet är en heltidsutbildning på distans och undervisningen är till största del webbaserad. Heltidsutbildningen pågår till största del under dagtid eftersom att de webbaserade föreläsningarna och lärarledda seminarierna sker dagtid. All undervisning sker på svenska, därför krävs god nivå av svenska för att kunna ta del av all undervisning.

Ett antal gånger per termin måste du komma till Uppsala. Vilka dagar du ska vara i Uppsala kommer att framgå av det schema du blir tilldelad när utbildningen startar. Du kommer att få schema i god tid innan kursstart för att underlätta din planering. Trots att de obligatoriska träffarna i Uppsala är få, krävs det att varje deltagare engagerar sig och lägger ner tid motsvarande heltid för att klara utbildningen (40 timmar i veckan).

Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet är inte på distans, utan är en campusbaserad utbildning.

Kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet startar varje höst- och vårtermin. Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet startar endast på höstterminen.

Obs! Från och med läsåret 2019/2020 ges inte kompletteringsutbildning till receptarie.

Möt några av våra tidigare studenter

Asmaa, Muhmmad och Leen har gått kompletteringsutbildningen för apotekare med utländsk utbildning. Läs om deras upplevelser av utbildningen.

Avslutningsceremonier

2018 hölls en avslutningsceremoni för den första kullen deltagare vid kompletteringsutbildningen som blir behöriga att söka svensk legitimation. Nu har den tredje kullen deltagare blivit färdiga!
Bilder från avslutningsceremonin 2018
Bilder från avslutningsceremonin 2019