Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning

Om du har en avslutad apotekarutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att erhålla svensk apotekarlegitimation.

Både Uppsala universitet och Göteborgs universitet anordnar kompletteringsutbildningar för apotekare. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Vilka är behörighetskraven?

För att söka till kompletteringsutbildningen krävs:

  1. Apotekarexamen/avslutad utländsk apotekarutbildning motsvarande svensk apotekarexamen (yrkesexamen på avancerad nivå) i Sverige, det vill säga minst 300 högskolepoäng motsvarande fem år.
  2. Svenska 3 eller Svenska som andra språk 3
  3. Engelska 6

Hur går anmälan till?

Du anmäler dig på www.antagning.se. Om antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande.

Uppsala universitet har antagning två gånger per år med plats för 32 deltagare; höstterminen och vårterminen. Se datum för anmälan.

I utbildningskatalogen hittar du länkar till anmälan.

Dokument som ska bifogas anmälan

Dokument som styrker din behörighet

Tillsammans med din anmälan ska du ladda upp eller skicka in dokumentation som visar din behörighet, det vill säga examensbevis och betyg i svenska och engelska.

Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du ladda upp/skicka in dina dokument vid din anmälan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning. Socialstyrelsens bedömning är endast nödvändig om du ska göra kunskapsprovet.

Dokument som visar dina meriter

Eftersom antalet behöriga sökande är fler än antal platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande, via en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av dina meriter. Du ska därför ange dina meriter för att universitetet ska kunna göra ett urval. Du anger dina meriter på en digital blankett. Länk till blanketten hittar du i utbildningskatalogen. Du ska också ladda upp intyg över de kvalifikationer och erfarenheter du anger på den digitala blanketten.

Meriter kan till exempel vara yrkesverksamhet och annan utbildning. Läs om hur dina meriter räknas.

Film om behörighetskraven och urvalsprocessen

Observera att från och med läsåret 2019-2020 ges inte längre kompletteringsutbildning till receptarie. För den som vill uppnå legitimation som receptarie är det kunskapsprovet via Socialstyrelsen som gäller.

På antagning.se finns också information om hur du ska skicka in dina dokument.

Utbildningens innehåll och upplägg

Gå till utbildningskatalogen för information om utbildningens innehåll och länk till anmälan.

Kontakt och mer information

Har du läst informationen på webben och fortfarande har frågor om kompletteringsutbildningen kan du kontakta oss.

Kontakta utbildningsansvariga

Mer information om svensk apotekarutbildning och legitimation

Socialstyrelsens information om personnummer, uppehållstillstånd, medborgarskap och om vad som krävs för svensk legitimation.

Lärandemål för apotekare (utbildningsplan)

Avslutningsceremonier

2018 hölls en avslutningsceremoni för den första kullen deltagare vid kompletteringsutbildningen som blir behöriga att söka svensk legitimation. Sedan dess har ceremonin hållits regelbundet. Se bilder från avslutningsceremonin 2018 och från avslutningsceremonin 2019.

Möt några av våra tidigare studenter

Asmaa, Muhmmad och Leen har gått kompletteringsutbildningen för apotekare med utländsk utbildning. Läs om deras upplevelser av utbildningen.

Senast uppdaterad: 2021-09-14