Några röster om språkterminen på kompletteringsutbildningen

Möt Zainab och Firas som har läst kompletteringsutbildningen för apotekare och med utländsk utbildning och läst språkterminen på Göteborgs universitet. De berättar om hur de upplevde språkterminen och hur den har påverkat deras studier och arbetsliv.

Zainab

Hur upplevde du terminen i svenska?

– Min upplevelse av den svenska terminen var fantastisk. Lärarna var väldigt hjälpsamma och kunniga. Trots att jag redan hade en hög nivå på språket förbättrade terminen ytterligare mina skriftliga och muntliga färdigheter. Det gjorde det enklare för mig i övriga kurser i kompletteringsutbildningen.

Vad lärde du dig och vad har du haft mest nytta av?

– Jag har lärt mig att använda språket på universitetet och yrkeslivet. Jag kan nu skilja mellan informellt och formellt språk. Seminarierna spelade en viktig roll i språkutvecklingen och de har utvecklat mitt självförtroende för att interagera på svenska.

På vilket sätt utvecklades dina språkliga förmågor?

– Kursen har hjälpt mig att utveckla mina grammatiska färdigheter i skrift och tal. Kursen har ett bra upplägg där man får öva på att skriva olika texter vilket har gjort att jag kan skriva formella dokument utan problem. Genom att delta på seminarierna kan jag nu även leda diskussioner.

På vilket sätt har terminen i svenska påverkat efterföljande kurser?

– Terminen har verkligen påverkat efterföljande kurser på ett positivt sätt. Det hade inte varit lätt att förstå den medicinska litteraturen, särskilt författningarna, utan den här terminen.

På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av terminen i svenska i ditt arbetsliv?

– Jag tycker att den här kursen även har hjälpt mig i mitt praktiska liv. Idag när jag är på praktik har jag självförtroendet för att tala svenska. Jag kan kommunicera med mina kollegor på ett professionellt sätt.

Firas

Hur upplevde du terminen i svenska?

– Terminen i svenska har varit väldigt bra och över mina förväntningar. Vi fick även lära oss vilka skillnader som finns mellan vardagsspråk och akademiskt språk ur ett skriftligt perspektiv.

Vad lärde du dig och vad har du haft mest nytta av?

– Terminen i svenska fokuserade på att utveckla förmågan att läsa och skriva i akademiska sammanhang, vilket var positivt. Vi lärde oss mycket, bland annat att framföra muntliga presentationer och att diskutera innehållet i olika texter, både muntligt och skriftligt. Jag lärde mig även hur kan man ge motiverad respons på andras muntliga eller skriftliga texter. Det har jag haft mest nytta av.

På vilket sätt utvecklades dina språkliga förmågor?

– Mina färdigheter i att läsa och skriva samt att presentera i akademiska sammanhang blev mycket bättre. Seminarier och grupparbeten på kursen krävde aktivt deltagande och hjälpte mig att förstå ämnesinnehållet genom att diskutera med andra. Även mitt uttal och grammatik har förbättrats. Att få träna på att framföra muntliga presentationer gav mig självförtroende i att framföra framtida presentationer.

På vilket sätt har terminen i svenska påverkat efterföljande kurser?

– Under kursen blev mitt allmänna akademiska ordförråd mer varierat. Jag använde nya ord när jag skrev texter på olika nivåer, vilket gjorde mig mer säker inför skrivandet i kompletteringsutbildningen. Under kursen läste vi även vetenskapliga texter, som vi fick sammanfatta med egna ord vilket jag fått användning för i efterföljande kurser.

På vilket sätt har du haft nytta av terminen i svenska i ditt arbetsliv? 

– Att behärska språket för att kunna kommunicera med andra är enligt mig det viktigaste i mitt arbetsliv. Min läsförståelse har blivit mycket bättre och nu kan jag läsa alla möjliga skrifter och rutiner inom kompetensutvecklingen på apoteket där jag jobbar. Jag kan även kommunicera med kunder, kollegor hälso- och sjukvårdspersonal, vilket säkerställer att patienten får en god och säker rådgivning i kundmötet.

Senast uppdaterad: 2022-03-23