Så här räknas dina meriter vid anmälan till kompletteringsutbildning för utländska farmaceuter

Urvalsgrunder till kompletterande utbildning för apotekare med utländsk examen baseras på en sammanvägd bedömning av dina meriter såsom tidigare akademiska studier och yrkeserfarenhet. Du ska skicka in intyg som styrker dina meriter. 

För att dina inskickade intyg ska vara giltiga ska dokumenten innehålla:

 • tydliga uppgifter om tid för anställning (både start- och slutdatum)
 • tydliga uppgifter om omfattning (antingen procent eller timmar, till exempel heltid, 70 %, antal timmar per vecka etc.)
 • tydliga kontaktuppgifter till chef/arbetsgivare som har skrivit intyget.

Dokumenten får inte vara i Word-format då det går att redigera i dessa. Observera att intyg inte är samma sak som avtal eller lönebesked.

Inkomna dokument som inte innehåller ovanstående uppgifter, bedöms som ogiltiga vilket innebär att man inte får någon meritpoäng för dessa.

Meritkategorier

Meritvärdet beräknas enligt sex olika meritkategorier:

 1. Yrkesarbete inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige

  • Meritpoäng: 10-240
  • 20 meritpoäng per arbetad heltidsmånad. Heltidsarbete mindre än en månad ger 10 meritpoäng.
  • Max 240 meritpoäng, motsvarande yrkeserfarenhet på 1 år heltid.
    
 2. Praktik inom apotek, läkemedelsrelaterad myndighet eller läkemedelsföretag i Sverige

  • Meritpoäng: 5-120
  • 10 meritpoäng per praktiserad heltidsmånad. Heltidspraktik mindre än en månad ger 5 meritpoäng.
  • Max 120 meritpoäng, motsvarande praktikerfarenhet på 1 år heltid.
    
 3. Annat yrkesarbete i Sverige

  • Meritpoäng: 5-60
  • 5 meritpoäng per arbetad heltidsmånad. Heltidsarbete mindre än en månad ger 0 meritpoäng.
  • Max 60 meritpoäng, motsvarande yrkeserfarenhet på 1 år heltid.
    
 4. Universitet- och högskolestudier i Sverige

  • Meritpoäng: 2-120
  • 2 meritpoäng per inrapporterad högskolepoäng.
  • Max 120 meritpoäng, motsvarande 60 avslutade högskolepoäng (1 år).
    
 5. Forskarutbildning (PhD) utomlands eller i Sverige

  • Meritpoäng: 50-150
  • Pågående forskarutbildning ger 50 meritpoäng.
  • Avslutad forskarutbildning ger 150 meritpoäng.
    
 6. Resultat över 50 % från teoretiskt kunskapsprov för apotekare med utländsk utbildning, Uppsala universitet

  • Meritpoäng: 75-150
  • 1,5 meritpoäng per procentuellt resultat från för teoretiskt kunskapsprov över 50 % (till exempel 80 % på teoretiskt kunskapsprov = 120 meritpoäng)
  • Resultat från teoretiskt kunskapsprov lägre än 50 % ger 0 meritpoäng
  • Max 150 meritpoäng, motsvarande 100 % på teoretiskt kunskapsprov

 Så här räknas yrkes- och praktikerfarenhet

Totala tiden för erfarenhet omräknas till motsvarande tid på heltid. Om yrkes-/praktikerfarenhet från flera platser finns slås tiden ihop till en sammanlagd tid. (Till exempel om den sökande har jobbat på två arbetsplatser, 2 månader heltid på första platsen och 5 månader halvtid på andra platsen slås detta ihop till 4,5 månader heltid, vilket ger meritpoäng motsvarande 4 månader arbetad heltidsmånad.)

Om inte annat anges i intyget beräknas heltidsmånad genom motsvarande kalendermånad alternativt 172 timmar per månad vid timerfarenhet. Vissa arbetsplatser anger 37,5 timme per vecka som heltid, vilket även ger meritpoäng motsvarande heltid, trots kortare vecka.

Senast uppdaterad: 2022-04-04