Förberedelser till det teoretiska kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen

Kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges i Sverige. Kunskapsprovets nivå för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för svensk apotekar- respektive receptarieexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser.

Provets olika ämnesgrupper

Ämnesgrupperna som ligger till grund för apotekar- och receptarieexamen är farmaci, kemi och farmaceutisk biovetenskap. Vad de olika ämnesgrupperna består av kan du se i tabellen nedan:

Biovetenskap Kemi Farmaci
farmakologi allmän kemi galenisk farmaci
farmakokinetik organisk kemi biofysikalisk kemi
farmakoterapi läkemedelskemi farmaceutisk fysikalisk kemi
toxikologi analytisk kemi farmakoepidemiologi och farmakoekonomi
fysiologi farmakognosi kvalitetssäkring och regulatoriska krav
biokemi
mikrobiologi
immunologi

Ämnesgrupperna ingår i provet i olika andelar, baserat på hur stor andel de har i apotekar- och receptarieutbildningen i Sverige. Kombinationen av dessa ämnesgrupper är unik för en farmaceututbildning.

För kunskapsprovet för apotekarlegitimation är fördelningen: farmaci 25 % kemi 25 %, och biovetenskap 50 %.

För kunskapsprovet för receptarielegitimation är fördelningen farmaci 20 %, kemi 20 % och biovetenskap 60 %.

Hur kan jag förbereda mig?

Kurslitteratur

Nedan följer litteraturlistor på den litteratur som ingår i respektive program vid Uppsala universitet, samt vad varje kurs har som mål. Litteraturen är endast förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Naturligtvis kan du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.

Se även guiden: Att läsa en vetenskaplig artikel

Exempel på gamla kunskapsprov som arrangerats vid Uppsala universitet:

Kunskapsprov för apotekare:

Kunskapsprov för receptarier:

Inläsningsstöd via SENNA-projektet inför kunskapsprovet

Nu har du som har fått beslut om att skriva kunskapsprov till apotekare eller receptarier möjlighet att få stöd inför provet. Inläsningsstödet ges via SENNA-projektet på distans så du behöver tillgång till en dator och e-postadress. Stödet är tänkt att inspirera och hjälpa dig att förbereda dig inför provet och lära dig hur provet är uppbyggt. Vid seminarierna kan du ställa frågor om de olika ämnena. Inför varje seminarium finns också uppgifter att förbereda. Läs mer om SENNA-projektet på Sveriges farmaceuters webbplats där du också anmäler dig.

Observer att detta inläsningsstöd inte anordnas via Uppsala universitet, utan via SENNA-projektet.

Läs om anmälan till kunskapsprovet.

Senast uppdaterad: 2022-06-16