Förberedelser till det teoretiska kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen

Kunskapsprovet för apotekare och receptarier med utländsk examen avspeglar apotekar- och receptarieprogrammen som ges i Sverige. Kunskapsprovets nivå för godkänt är satt för att motsvara de krav som ställs för svensk apotekar- respektive receptarieexamen. Det innebär att det är viktigt med goda förberedelser.

Provets olika ämnesgrupper

Ämnesgrupperna ingår i provet i olika andelar och kombinationen av dessa ämnesgrupper ihop är unikt för en farmaceututbildning. Ämnesgrupperna som ligger till grund för apotekar- och receptarieexame är farmaceutisk biovetenskap, kemi och farmaci.

Ämnesgruppernas delar för apotekare:

  • Biovetenskap: farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi, toxikologi, fysiologi, biokemi, mikrobiologi, immunologi
  • Kemi: allmän kemi, organisk kemi, läkemedelskemi, analytisk kemi, farmakognosi
  • Farmaci: galenisk farmaci, biofysikalisk kemi, farmaceutisk fysikalisk kemi, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi, kvalitetssäkring och regulatoriska krav

För kunskapsprovet för apotekarlegitimation är fördelningen: biovetenskap 50 %, kemi 25 % och farmaci 25 %.

Ämnesgruppernas delar för receptarier:

  • Biovetenskap: farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi, toxikologi, fysiologi, biokemi, molekylärbiologi, infektionsbiologi
  • Kemi: allmän kemi, organisk kemi, läkemedelskemi, analytisk kemi, farmakognosi
  • Farmaci: galenisk farmaci, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi

För kunskapsprovet för receptarielegitimation är fördelningen biovetenskap 60 %, kemi 20 % och farmaci 20 %.

Hur kan jag förbereda mig?

Kurslitteratur

Litteraturen som anges ska inte studeras i sin helhet, men utifrån kursmålen framkommer vad som prövas i kunskapsprovet. Se kurslitteraturlistorna i respektive kursplan som finns i studieplanerna för apotekarprogrammet (termin 1–7) respektive receptarieprogrammet (termin 1–4).

Observera att detta är endast förslag på litteratur som kan läsas som förberedelse inför det teoretiska kunskapsprovet. Naturligtvis kan du läsa annan litteratur som täcker kursmålen.

Att läsa en vetenskaplig artikel

Se även guiden: Att läsa en vetenskaplig artikel

Exempel på gamla kunskapsprov som arrangerats vid Uppsala universitet:

Kunskapsprov för apotekare (pdf:er):

Kunskapsprov för receptarier (pdf:er):

Inläsningsstöd via SENNA-projektet inför kunskapsprovet

Via projekt SENNA kan du inför dina kunskapsprov delta vid olika föreläsningar som stöd för din inlärning inför kunskapsproven. För information om föreläsningar och anmälan, se projekt SENNA:s webbplats.

Observera att detta inläsningsstöd inte anordnas via Uppsala universitet, utan via SENNA-projektet.

Anmälan till provet

Läs om anmälan till kunskapsprovet.

Senast uppdaterad: 2023-02-27