Möt några farmaceuter som gjort kunskapsprovet

Osama Barakat, Sandra Alkhoury och Afaf Alkamel har alla tre skrivit kunskapsprovet för farmaceuter med utländsk utbildning. 

Här kan du läsa mer om hur de upplevde provet samt få några tips om vad du bör tänka på inför förberedelserna.

Osama

Osama Barakat har en apotekarutbildning från Al-Baath University i Syrien och klarade både det teoretiska och det praktiska kunskapsprovet under 2017. Idag är han anställd som legitimerad apotekare.

Hur upplevde du kunskapsprovet?
- Provet var rätt svårt, men inte omöjligt som jag själv tyckte först. Det värsta var att vi inte fick veta om det i god tid. Farmacifrågorna var för djupa och inte så relevanta. Kemifrågorna var ganska relevanta och biovetenskapsfrågorna var mycket relevanta.

Hur har du förberett dig inför provet?
- Jag tog kontakt med en student på Uppsala universitet som hjälpte mig med sammanfattningar och exempelfrågor, men fick ingen speciell hjälp från Socialstyrelsen eller universitetet.

Du var ute på praktik också, hur gick det?
- Det gick jättebra med praktiken. Jag har redan fått skriva på recept och har till och med fått en fast anställning på samma apotek, så jag kommer bli kvar här.

Har du några tips till andra som ska göra provet?
- Lägg ner tillräckligt med tid inför provet. Jag själv kom överens med min chef om att gå ner i arbetstid så att jag skulle hinna förbereda mig inför provet. Sök eventuellt mer information och böcker. Ge inte upp. Det ska vara svårt, dock inte omöjligt!

Porträtt i halvfigur, vit apotekarrock, mot bakgrund av grön apotekshylla

Sandra

Porträtt i halvfigur mot vit bakgrund

Sandra Alkhoury har en apotekarutbildning från Al-Baath University i Syrien.
Hon klarade det teoretiska och det praktiska kunskapsprovet 2017, har slutfört sin praktiska tjänstgöring och har nyligen ansökt om sin svenska legitimation för att få arbeta som farmaceut.

Hur upplevde du kunskapsprovet?
- Kunskapsprovet var ett omfattande prov och vi behövde läsa jättemycket för att kunna klara det. Frågorna var noggranna och krävde att man koncentrerade sig mycket för att svara rätt. Provet var naturligtvis lite svårt, då det sätter våra kunskaper på prov inom olika områden, men inte omöjligt att klara.

Hur har du förberett dig inför provet?
- När vi genomförde provet i april 2017 hade vi bara haft två månader på oss att plugga, och det räckte självklart inte. Jag försökte plugga så effektivt som möjligt och koncentrera mig på den viktigaste delen av varje berört område. För mig var det bara att läsa så mycket jag kunde. Jag samlade några sammanfattningar, läste en bok i farmakologi och försökte att behålla så mycket det gick av alla kunskaper jag fått på universitetet i huvudet och till sist gick det bra.

Du är gjorde nyss din praktikperiod, hur var det?
- Det går jättebra. Jag lär mig något nytt varje dag och utvecklas hela tiden. Att jobba på ett apotek är ju skönt, man träffar olika människor varje dag och lär sig mycket av sina kollegor och av kunderna själva. Det har gått ungefär två och en halv månad nu och förhoppningsvis kommer jag att klara det på ett bra sätt.

Har du några tips till andra som ska göra provet?
- Det viktigaste är att framför allt lära sig svenska, då språket i ett främmande land är nyckeln till all framgång. Det är också viktigt att man läser effektivt, pluggar hårt och ägnar tid åt provet. Inför den teoretiska delen av provet är det bra att läsa farmakologi och farmakoterapi, mycket organisk kemi och allmän kemi till exempel, och att kunna de huvudsakliga principerna inom farmaci. Inför den praktiska delen är det viktigt att på svenska kunna kommunicera den information som behövs på rätt sätt.

Afaf

Afaf Alkamel har en apotekarutbildning från Damaskus University i Syrien. Det teoretiska och det praktiska kunskapsprovet klarade hon 2017 och idag genomgår Afaf slutfasen av sin praktiska tjänstgöring. Hon har nyss skrivit anställningsavtal på samma apotek.

Hur upplevde du kunskapsprovet?
- När jag tittar tillbaka på allt som jag har läst för att kunna göra provet, känner jag mig trött. Jag studerade i genomsnitt tolv timmar per dag och det fanns dagar som jag blev stressad och till och med deprimerad, men jag gav inte upp. När jag var på väg till provsalen var jag orolig om jag skulle hinna svara på alla frågor och undrade hur jag måste utnyttja provtiden för att klara det. Men provet började och efter några minuter glömde jag min oro och då gick det smidigt. Jag förstår när deltagarna säger att kunskapsprovet var för svårt, men jag håller inte med om att det är omöjligt. Vi vill legitimera oss till apotekare i ett nytt land, vilket betyder att vi kommer att ha ansvar för människors liv och hälsa i detta land. Det ska väl inte vara lätt?

Hur har du förberett dig inför provet?
- Litteraturlistan inför det teoretiska kunskapsprovet överraskade mig. Den innehåller många ämnen som behöver läsas under mer än ett år. Jag läste listan många gånger och sedan upptäckte jag att varje ämnes syfte var det viktigaste för att man skulle klara provet. Vi måste alltså inte läsa alla ämnen, utan vi måste förbättra och uppdatera vår kunskap kring varje ämne. Men problemet var att vi inte hade inloggning till Uppsala universitetsbibliotek eller tillgång till föreläsningar, vilket gjorde det svårt att samla material till inläsning. Informationen som universitetet skickar till deltagarna måste vara tydlig och de bör hjälpa dem med inloggning till biblioteket och tillgång till föreläsningar så att de kan förbereda sig.

Du är ute på praktikperiod nu, hur går det?
- På praktiken har man chans att utveckla sina kunskaper och förbereda sig för arbetet. Det räcker inte att man blir godkänd med provet för att få börja jobba, utan man måste veta hur dessa kunskaper ska användas i verkligheten samt veta vilka regler som styr ens yrke. Om jag inte hade läst alla dessa ämnen inför kunskapsprovet skulle jag inte kunnat anpassa mig till praktiken och sedan till jobbet.

Har du några tips till andra som ska göra provet?
- Chansa inte på provet, ta det på allvar! Det tycks omöjligt att klara provet när man lyssnar på kritiken mot det, men det har samma svårighetsgrad som kompletteringsprogrammet.

Porträtt i halvfigur mot vit bakgrund