Kompletteringsutbildning för psykologer med utländsk utbildning

Kompletteringsutbildningen för psykologer vänder sig till personer med utländsk psykologexamen som behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk psykologlegitimation.

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning. Mer information om examen från EU/EES-området finns hos Socialstyrelsen.

För sökande med en examen från utanför EU/EES-området finns även alternativet att istället för kompletterande utbildning få legitimation efter kunskapsprov som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Utbildningen ges vid Uppsala universitet (i Uppsala), Lunds universitet (i Lund) samt vid Umeå universitet (i Umeå).

Innehåll

Utbildningen omfattar maximalt 90 högskolepoäng och innehåller teoretiska studier med praktiska inslag. Din tidigare kunskap inom psykologi integreras med ny kunskap. Studierna planeras med hänsyn till din tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska visa den kunskap, förmåga och förhållningssätt som krävs för psykologyrket i Sverige och, efter prövning av Socialstyrelsen, kunna söka till praktiktjänstgöring (PTP).

Utbildningen är ett kurspaket och består inledningsvis av gemensamma kurser. För resterande utbildning görs bedömning av dina förkunskaper och därefter görs individuella studieplaner. De gemensamma kurserna är

  • Socialkunskap, etik och professionellt förhållningssätt 7,5 hp
  • Samtal och kommunikation för psykologer med utländsk examen 7,5 hp

Den individuella studieplanen består av kurser som samläses med Psykologprogrammet.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska med en stor del av kurslitteraturen på engelska. För att klara utbildningen är det därför en förutsättning att du behärskar både svenska och engelska.

Efter fullgjorda studier kommer du att få ett intyg på genomgångna kurser. Utbildningen leder inte till en examen.

Behörighetskrav och anmälan

För att vara behörig till kompletteringsutbildningen ska du ha en psykologexamen och kunskaper i svenska och engelska. Se utbildningskatalogen för detaljerade krav. Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval av de sökande baserat på en sammanvägd bedömning av akademiska meriter såsom tidigare utbildning och relevant yrkeserfarenhet.

Anmälan görs på webben via www.antagning.se.

Behörighet och anmälan

Kontakt

Ingrid Lagerlöf, telefon: 018-471 2400

Senast uppdaterad: 2022-05-24