Språkkunskaper för att studera

De flesta utbildningar vid Uppsala universitet kräver kunskaper i svenska och engelska.

Svenska

För att komma in i det svenska samhället behöver du kunna svenska. De flesta utbildningarna vid Uppsala universitet ges på svenska och kräver dokumenterade kunskaper i svenska. För de kurser och program som ges på engelska krävs inte kunskaper i svenska. För studier på forskarnivå kan kunskaper i svenska krävas, men inte alltid.

Svenska för invandrare - sfi - är en grundläggande utbildning i svenska. Utbildningen vänder sig till dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. Om du vill studera sfi och är 16–20 år utan avslutad gymnasieutbildning ska du vända dig till mottagningen för nyanlända på Uppsala kommun.

Komvux är en skola där vuxna kan läsa samma saker som i grundskolan och gymnasiet. På Komvux kan du läsa grundläggande kurser i svenska. De kräver grundkunskaper i svenska.

Uppsala universitet erbjuder inte några nybörjarkurser i svenska förutom till studenter som ingår i ett utbytesavtal med universitetet. Universitetet ger följande kurser i svenska som kräver vissa grundkunskaper i svenska och som förbereder till universitetsstudier:

  1. Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 1)
  2. Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 2)
  3. Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning (steg 3)

Test i svenska. Kan du svenska kan dina kunskaper styrkas genom ett test kallat Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) och ger behörighet i svenska för universitetsstudier. Tisus kan göras på några olika universitet i Sverige, bland annat Uppsala universitet, och även på vissa orter utomlands.

Tisus i Sverige
Tisus utomlands

Engelska

Alla utbildningar på grundnivå och avancerad nivå kräver kunskaper i engelska oavsett vilket språk undervisningen ges på. Har du kunskaper i engelska kan det räcka med ditt gymnasiebetyg eller dina universitetsstudier. Du kan också styrka dina kunskaper i engelska med ett internationellt test: TOEFL, IELTS, MELAB eller Cambridge First Certificate. 

Läs mer om kraven i engelska på antagning.se.

Saknar du kunskaper i engelska kan du vända dig till Komvux.

Kunskaper i engelska behövs även om du ska studera på forskarnivå. 

Senast uppdaterad: 2022-02-25