Mer information om funktionsnedsättning

Hitta mer information om funktionsnedsättning från olika instanser och myndigheter.

Fem filmer om dyslexi

Vilka svårigheter i sina studier upplever studenter som har dyslexi? Hur kan lärare agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi? I fem korta filmer beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och vad du som lärare kan göra för att underlätta dessa situationer.

  • Vad är dyslexi?

  • Om dyslexi

  • Seminarium och föreläsning

  • Handledning

  • Examination