Stöd för alla studenter

Universitetet erbjuder olika typer av stöd för dig som student. Vissa stöd är tillgängliga för alla studenter, medan andra måste du ansöka om för att få tillgång till, till exempel stöd som du behöver om du har en varaktig funktionsnedsättning. Nedan följer de stöd som är tillgängliga för alla studenter som läser vid Uppsala universitet.

LÄSSTUDION

Blåsenhusbiblioteket har en lässtudio där det finns en datorplats med olika program och funktioner för dig med läsnedsättning. Behöver du kompendier och artiklar som ljudfil kan du skapa dem med hjälp av datorn i lässtudion. Kontakta lässtudion om du vill boka en introduktion.

Talsyntesprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner talsyntesprogrammet TorTalk. TorTalk är ett lättanvänt läsverktyg som kan läsa upp alla e-böcker, låsta pdf-filer och text på inskannade bilder. Programmet är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas av alla som vill ha ett enkelt läsverktyg. Du finner nedladdningsuppgifterna när du loggat in i Studentportalen.

Rättstavningsprogram

Du som är student vid Uppsala universitet har möjlighet att ladda ner rättstavningsprogram:

Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex är speciellt utvecklat för personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter men kan användas för alla som vill ha hjälp med stavning.

SpellRight är ett rättstavningsprogram på engelska. Det rättar engelska stavfel och grammatikfel. Det är utvecklat för att användas av dem som skriver på engelska som andraspråk och för personer med läs- och skrivsvårigheter, men det är bra för alla som behöver stöd för sin stavning.

Du finner nedladdningsuppgifterna när du loggat in i Studentportalen.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder alla studenter vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Språkverkstaden handleder i både svenska och engelska. 

Språkverkstaden i Uppsala
Språkverkstaden på Campus Gotland

Hörslingor

De flesta av universitetets hörsalar är utrustade med hörslinga. Det finns även små portabla trådlösa hörslingor att låna på alla campusområden. Hörslingorna förvaras i respektive campus huvudreception. Dessa kan användas i till exempel grupprum och seminarierum, som inte är utrustade med fast hörslinga.

Tillgängliga lokaler

Vid varje campus finns en intendent som har god kännedom om lokalerna. Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten. Några av Uppsala universitets institutioner finns i äldre byggnader där tillgängligheten kan vara begränsad. 

Studenthälsan

Studenthälsans mottagning erbjuder hälsovård för studenter genom bland annat samtal och rådgivning. De erbjuder också kurser och workshops.

Studenthälsan i Uppsala
Studenthälsan i Visby

Vilrum

På många campus finns tillgång till vilrum. Kontakta receptionen på ditt campus.


Stöd du måste ansöka om

Ovan nämns sådana stöd som tillgängliga för alla studenter utan särskild prövning. Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier, till exempel tolk eller anpassad kurslitteratur.

Se vilka stöd som erbjuds och som du måste ansöka om för att kunna få.