Studera med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av stöd för dig när du studerar vid Uppsala universitet. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.

Stöd för alla och stöd vid varaktig funktionsnedsättning

Vissa stöd är tillgängliga för alla studenter. Andra stöd måste du ansöka om för att få tillgång till, till exempel stöd som du behöver om du har en varaktig funktionsnedsättning. Vid ansökan behöver du bifoga ett intyg om varaktig funktionsnedsättning.

Stöd som finns för alla studenter är till exempel språkligt stöd via vår Språkverkstad samt talsyntes- och rättstavningsprogram.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Det kan det röra sig om att du kan få anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur, anpassad examination, tolk eller mentor.

Ansök om stöd i god tid!

För att universitetet ska ha möjlighet att ordna med stöd åt dig behöver vi i vissa fall få reda på det i god tid innan du ska börja dina studier. Om du har en grav synnedsättning, behöver teckenspråkstolk eller skrivtolk, kontakta samordnarna för riktat pedagogiskt stöd redan i samband med att du ansöker till en utbildning. Annars räcker det att du ansöker om stöd när du har antagits och tackat ja till utbildningen.

Kontaktuppgifter och mer information om stöd som du kan få under din studietid.

Senast uppdaterad: 2023-02-07