Ämneskombinationer

Ämneslärarprogrammet omfattar studier i två ämnen, ett ämne som läses upp till 120 högskolepoäng (hp) och ett andra ämne som läses upp till 90 hp. Om samhällskunskap eller svenska ingår läses dessa ämnen alltid upp till 120 hp.

När du anmäler dig till programmet väljer du det första av dina två undervisningsämnen. Ditt andra ämne väljer du senare i utbildningen. Vid behov kan det bli aktuellt att tillämpa urval till andra ämnet.

Vilka ämneskombinationer du kan läsa beror dels på vilket första ämne du valt, dels på vilka behörighetskrav som gäller för det andra ämnet.

Biologi

Biologi kan kombineras med ämnena kemi eller naturkunskap. Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Biologi kan under vissa förutsättningar även kombineras med engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Till programsidan för ämnet biologi

Engelska

Engelska kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Franska – Fr 3
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap² – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

¹ Engelska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

² Ämnet naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Till programsidan för ämnet engelska

Filosofi

Filosofi kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet filosofi

Franska

Franska kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

Till programsidan för ämnet franska

Fysik och matematik

Fysik kan endast kombineras med matematik. Ämneskombinationen fysik och matematik följer en fast studiegång. Under sju av programmets tio terminer varvas fysik- och matematikkurser.

Till programsidan för ämneskombinationen fysik och matematik

Geografi

Geografi kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet geografi

Historia

Historia kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet historia

Kemi

Kemi kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

¹ Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Till programsidan för ämnet kemi

Matematik

Matematik kan kombineras med följande ämnen¹ (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter ämnet)

 • Biologi² – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Franska – Fr 3
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

¹ Du kan även kombinera matematik med fysik eller teknik men då ska du söka de fasta ämneskombinationerna Fysik och matematik respektive Teknik och matematik.

² Matematik kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Till programsidan för ämnet matematik

Naturkunskap

Naturkunskap kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet naturkunskap

Religionskunskap

Religionskunskap kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet religionskunskap

Samhällskunskap

Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp.

Samhällskunskap kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet samhällskunskap

Spanska

Spanska kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Franska – Fr 3
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

Till programsidan för ämnet spanska

Svenska

Om du väljer att läsa svenska eller samhällskunskap läses dessa alltid upp till 120 hp.

Svenska kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Franska – Fr 3
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska som andraspråk
 • Tyska – Ty 3

¹ Svenska kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

Till programsidan för ämnet svenska

Svenska som andra språk

Svenska som andraspråk kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Biologi¹ – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Engelska
 • Filosofi – Hi 1b/1a1+1a2
 • Franska – Fr 3
 • Geografi – Ma 2a/2b/2c
 • Historia – Hi 1b/1a1+1a2
 • Kemi – Bi 1, Ke 2, Ma 4, Fy 1a/1a1+1b2/Ma D
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Naturkunskap² – Bi 2, Ke 2, Fy 1a/1b1+1b2, Ma 4/Ma D
 • Religionskunskap – Hi 1b/1a1+1a2
 • Samhällskunskap – Ma 2a/2b/2c, Sh 2
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Tyska – Ty 3

¹ Svenska som andraspråk kan under vissa förutsättningar även kombineras med ämnet biologi. Då krävs en termins extra studier i kemi om 30 hp för att uppnå behörigheten till ämnesstudierna i biologi. Dessa 30 hp i kemi ingår inte i biologiämnet och kommer heller inte att kunna räknas med i examen.

² Naturkunskap kan endast läsas upp till 90 hp.

Till programsidan för ämnet svenska som andra språk

Teknik och matematik

Teknik kan endast kombineras med matematik. Ämneskombinationen teknik och matematik följer en fast studiegång.

Till programsidan för ämneskombinationen teknik och matematik

Tyska

Tyska kan kombineras med följande ämnen (eventuella behörighetskrav utöver En 6 och Sh 1b/1a1+1a2 anges efter respektive ämne):

 • Engelska
 • Franska – Fr 3
 • Matematik – Ma 4/Ma D
 • Spanska – Sp 3
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Till programsidan för ämnet tyska

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin