Är programmet rätt för dig?

Annie, student.

Möt en student på programmet

Namn: Annie Ekman
Från: Stockholm

Målet har varit att få arbeta inom arkivsektorns breda fält, och jag har redan fått jobb så det känns väldigt kul!

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag valde att läsa arkivvetenskap på masternivå då jag ville möjliggöra att aktivt kunna arbeta med historia samtidigt som jag vill arbeta med vår tids informationshantering. Fån dessa premisser kändes arkivvetenskap perfekt! Innan läste jag historikerprogrammet vid Uppsala universitet.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Målet har varit att få arbeta inom arkivsektorns breda fält, och jag har redan fått jobb så det känns väldigt kul!

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– En vanlig dag brukar innebära föreläsningar och självständigt arbete simultant. Just nu skriver jag masteruppsats med en kursare så vi strukturerar våra dagar själva.

Berätta om studentlivet
– Studentlivet är fantastiskt! Jag har varit mycket nationsaktiv, satt som förste kurator ett år och kan säga att studentlivet gör Uppsala. Inte enbart genom fester och pubar, utan genom att ge en plats för studenter att träffas, socialisera och kunna få ett hem utanför de ibland mycket trånga studentrummen.

Vad har varit mest utmanande?
– För mig personligen har uppsatsmomenten varit utmanande. Det kräver mycket av dig som student samtidigt som det kan uppfattas som ensamt. Jag har tacklat det genom att försöka sitta ihop med andra kursare och vänner, och nu har jag valt att skriva uppsats ihop med en annan kursare. Att försöka strukturera dagarna som vanliga arbetsdagar är ett annat konkret tips.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Arkivvetenskap och de andra ABM-ämnena är mycket breda och innehåller allt ifrån kurser i juridik till digital organisering. De skiljer sig något från andra humanistiska utbildningar då de är mycket yrkesbetonade, detta är något som kan vara värt att betona. Det är även värt att tänka igenom vilken av inritningarna du helst skulle vilja arbeta inom, hur arbetsmarknaden ser ut där du bor eller vill verka.

Två snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Har alltid gillat universitetshuset och universitetsparken lite extra!

Vad gör du om fem år?
– Fortsätter att arbeta inom arkivsektorn och har lärt mig massvis och förhoppningsvis utvecklats på vägen!

Våren 2021.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin