Masterprogram i fysik – Meteorologi

120 hp

Meteorologiinriktningen inom masterprogrammet i fysik ger dig en djup förståelse för väder- och klimatsystemen. Kompetens inom atmosfärsfysik är mycket efterfrågad både i Sverige och internationellt. Efter examen kan du arbeta hos nationella vädertjänster, privata företag, kommuner och andra myndigheter som är i behov av din kunskap. Du blir också väl förberedd på att ta dig an doktorandstudier eller inleda en internationell karriär.

Programinriktningen har bytt namn till Masterprogram i fysik - Meteorologi och klimatfysik. Se kommande tillfällen på inriktningens nya sida.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Välj det här programmet om du är intresserad av väder, väderprognoser, klimat, klimatförändringar eller relaterade ämnen. Målet är att ge dig både djup och bred kunskap inom dessa områden för att du ska vara beredd på ett jobb efter din examen som till exempel prognosmeteorolog eller rådgivare för företag med väderberoende verksamhet. Du kommer även få en bra grund om du vill fortsätta och fördjupa din kunskap med forskarutbildning i ett doktorandprogram.

Under din utbildning kommer du att kunna använda din bakgrund i fysik tillämpad på atmosfären. Den föreslagna studieplanen guidar dig genom olika aspekter av meteorologin: atmosfärens dynamik, termodynamik, klimatvariationer och klimatförändringar, meteorologi på lokal och global nivå, samt tillämpad meteorologi, till exempel vindkraftsberäkningar och spridning av luftföroreningar. Vi erbjuder också kurser i numerisk modellering av atmosfären och kursen praktisk meteorologi, en praktisk kurs i prognosmetodik.

Under utbildningen kommer du att

  • applicera din bakgrund inom fysik i atmosfären och lära dig meteorologi på både lokal och global skala
  • studera prognosmetodiken, eller välja en mer teoretisk riktning
  • med en öppen struktur specialisera dig i ditt intresseområde.

Masterprogrammet i fysik utvecklas i nära samarbete mellan forskningsgrupperna vid Uppsala universitet. Lärarna är aktiva forskare och kurserna är nära kopplade till fysikens forskningsfront. Som masterstudent lär du dig vad det innebär att bedriva forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete.

Programmets öppna struktur ger dig stor valfrihet och många möjligheter att både bredda och specialisera dig efter eget intresse.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

För inriktningen meteorologi föreslår vi ett specifikt kursupplägg, men det finns stora möjligheter till att att skräddarsy din egen master och välja kurser från universitetets stora utbud (inom och bortom fysik).

År 1

Under det första året får du en gedigen teoretisk meteorologisk bakgrund. Den första kursen, Atmosfärsfysik, täcker de styrande principerna för rörelser i atmosfären, molnfysik och atmosfäriska termodynamik. Sedan följer kurser i avancerad atmosfärsdynamik parallellt med en kurs i klimatvariationer

Den andra terminen inleds med en kurs i meteorologiska applikationer, till exempel luftföroreningar och spridning, vindkraftsapplikationer och samhälleliga tillämpningar av klimatinformation. Därefter följer kurser med fördjupning i simulering av atmosfären och klimat väderprognoser. Under denna termin studerar du också klimatologi och lär dig mer om metoder som används för att analysera klimatet.

År 2

Andra året inleds med en kurs i atmosfärisk turbulens och dess betydelse för lokalt och globalt väder och klimat. Den behandlar också lokal cirkulation, atmosfärisk konvektion, och terrängens betydelse för den lokala meteorologin. Under detta år arbetar du också med ditt examensarbete. Detta kan göras tillsammans med våra forskargrupper, med fokus på till exempel gränsskiktsmeteorologi, atmosfär-havinteraktion, luft-vatten-gasutbyte eller polarmeteorologi. En annan möjlighet är att söka examensarbeten utanför universitetet, till exempel hos ett företag eller en myndighet. Detta beror på ditt intresse och framtida karriär.

Under det andra året kan du även ta en kurs i praktisk prognosmeteorologi, alternativt finns en kurs i experimentell gränsskiktsmeteorologi - en fördjupning i praktiska fältmätningar av forskningskvalitet och uppdatering på aktuell forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Med en masterexamen i meteorologi är du kvalificerad för forskarstudier i meteorologi. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, vid Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling (FoU) vid olika företag och myndigheter.

Våra alumner jobbar till exempel hos SMHI, vindkraftföretag och vid universitet i Sverige och utomlands. Arbetstitlarna inkluderar bland annat prognosmeteorolog, konsult samt doktorand och forskare.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin