Masterprogram i turkiska studier

120 hp

Masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk tillhandahåller kompetens i hela språkfamiljen och avancerade kunskaper om turkisk lingvistik och filologi. Denna inriktning är lämplig för studenter som har tagit en kandidatexamen och vill nu bredda sina kunskaper i ämnet.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom turkisk lingvistik och filologi. Du kommer att studera i en internationell miljö och träffa lärare och studenter med olika akademisk, pedagogisk, kulturell och etnisk bakgrund.

Genom utbildningen kommer du även få breda och specialiserade kunskaper och akademiska färdigheter inom turkiska studier som kvalificerar dig för vidare studier på forskarnivå eller för akademiskt arbete vid universitet och forskningsinstitutioner.

Programmet omfattar olika klassiska grenar av turkiska studier: filologisk analys av historiska texter, handskriftskunskap och kritisk textutgåva, historisk-komparativ lingvistik med rekonstruktion och etymologiska studier, språklig undersökning av olika fenomen som bland annat omfattar fonologi, morfosyntax och flerspråkighet, samt dialektologi och dokumentation av de moderna turkiska språken. Dessutom ingår i programmet användning och tillämpning av moderna digitala verktyg i samband med uppbyggnad av korpusar och digitala textutgåvor.

Under dina studier får du en direkt inblick i våra pågående forskningsprojekt och vetenskapliga aktiviteter. Vid intresse kan projektrelaterade uppgifter integreras i vanliga kursarbetet för att testa och illustrera den omedelbara tillämpningen av uppnådda forskningsresultat.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med turkiska språk som huvudområde samt en motsvarande examen från Johannes Gutenberg-Universität Mainz.

Masterprogrammet omfattar fyra terminers studier. Den första terminen innehåller två programgemensamma kurser - en kurs i teori och metod samt en kurs med arbetslivsorienterande föreläsningar och studiebesök. Därutöver läses två kurser inom turkiska språk.

Andra terminen ägnas åt fördjupning inom huvudområdet (15 hp). Resterande 15 hp utgörs av en programgemensam metodkurs med forskningsanknytning (7,5 hp) samt en valbar kurs inom turkiska språk eller andra ämnen (7,5 hp).

Den tredje terminen innehåller valbara kurser inom turkiska språk och/eller andra ämnen. I den fjärde terminen skriver studenter sitt examensarbete (30 hp).

Möjlighet till praktik omfattande 30 hp finns.

Under programmets första termin löper en seminarieserie med inbjudna gästföreläsare som representerar olika yrken med språkinriktning. Utöver seminarierna förekommer även besök på arbetsplatser med anknytning till språkyrken. Seminarierna och arbetsplatsbesöken är gemensamma för alla studenter inom programmet och ger en värdefull inblick i yrkeslivet samt tillfälle att knyta personliga kontakter.

Vissa delmoment kräver obligatorisk närvaro. Vissa kurser och moment erbjuds som distanskurser med online-seminarier.

Inom programmet finns det möjlighet att göra praktik om 5 eller 10 veckor. Studenten tar själv kontakt med potentiella praktikplatser. Studier bedrivna vid utländskt universitet kan ofta ingå i examen.

Genom att avsluta masterprogrammet i språk med inriktning mot turkiska språk kommer du att förvärva goda kunskaper om turkisk lingvistik och filologi samt utvecklade metodiska och analytiska färdigheter som förbereder dig antingen för forskarutbildning eller för anställning utanför universitetet i ett brett spektrum av fält.

De färdigheter som förvärvas under programmet är också relevanta för arbeten inom icke-akademiska områden, såsom tryckta medier och annan massmedia, förlag, kulturinstitutioner, politiska partier, icke-statliga organisationer, pressavdelningar och mänskliga resursavdelningar för företag, eller vissa myndigheter.

Turkiska språk som talas av ungefär 200 miljoner talare sträcker sig över ett område från Balkan genom Centralasien till nordöstra Sibirien. På grund av Turkiets och Kazakhstans strategiska läge kommer kunskaper i och om turkiska språk vara av avgörande betydelse under mycket lång tid framöver.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin