Masterprogram i industriell analys

120 hp

Vill du utveckla nästa generations digitala och hållbara industriella system baserat på unik expertis inom både industriell teknik och datavetenskap? Masterprogrammet i industriell analys är unikt i sitt slag och kombinerar ämnen som systemanalys, dataanalys, AI och simulering. Som student vid programmet studerar du inom ett högaktuellt område där kompetensbehoven växer mycket snabbt.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Industriella system är grunden för vår moderna värld och den pågående digitaliseringen av industrins alla verksamheter innebär helt nya möjligheter som ofta beskrivs som två nya pågående industriella revolutioner.

  • ”Industry 4.0”: Smarta industriella system som kännetecknas av ökad effektivitet och produktivitet med hjälp av digitaliserad information insamlad trådlöst och via kabel/internet från bla underleverantörer, lager, produktion, underhåll, levererade produkter, kundbeteende mm.
  • ”Industry 5.0”: Smarta digitaliserade industriella system som är långsiktigt säkra och allmänt hållbara för såväl de anställda som naturen, samhället, och dess individer.

På en övergripande nivå grundar sig det tvärvetenskapliga ämnesområdet industriell analys på de två delområden som på engelska brukar kallas “Industrial Engineering” (på svenska industriell teknik) och “Computer Science” (på svenska datavetenskap). En central målsättning med programmet är därför att du ska få en detaljerad förståelse för bland annat produktionsledning och operationsanalys/optimering, men även för:

  • industriell statistik, dataanalys, signal och bildanalys, maskininlärning, artificiell intelligens
  • storskalig datainsamling och hantering från sensorer och aktuatorer, databaser, “internet of things”
  • analys, design, simulering och optimering av komplexa industriella system och processer.

Kursansvariga och föreläsare inom programmet är professorer och andra disputerade vid Uppsala universitet som arbetar inom dessa områden. Därför kan du känna dig säker på att du kommer att lära dig mycket om det allra senaste och mest lovande metoderna och trenderna inom industriell analys. Genom att ge dig kunskap och färdigheter inom moderna produktionsprocesser och vad modern data- och ingenjörsvetenskap erbjuder, kommer utbildningen att bygga upp ditt kunnande inom ett område kompetensbehovet växer mycket snabbt.

Examen

Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med industriell teknik som huvudområde eller en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med datavetenskap som huvudområde.

Programmet innehåller kurser som resulterar i en masterexamen i industriell teknik eller datavetenskap. Din individuella specialisering beror på vilka kurser du väljer att läsa och är behörig till. Därmed har programmet två huvudspår: ett inriktat mot industriell teknik och ett mot datavetenskap.

Varje termin innehåller en blandning av industriteknikkurser och IT-kurser. Dessutom kombineras orienterande och teoretiska kurser, där metoder som digitala modeller, simulering, optimering, storskalig datahantering och dataanalys, artificiell intelligens och konnektivitet via internet används.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 30 högskolepoäng, som kan göras inom universitetet vid någon av forskningsgrupperna vid institutionen, eller inom den privata sektorn.

Under utbildningen får du löpande möta verkligheten utanför klassrummet och omsätta dina kunskaper praktiskt. I projektkurser och i examensarbetet kommer du att arbeta med problemställningar som kan involvera ingenjörstekniska och industriella utmaningar, men även affärsmässiga och organisatoriska sådana, för att hitta konkreta lösningar.

Kurser inom programmet

Se studieplan för kurser inom programmet.

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska uppgifter, grupparbeten, labbövningar, seminarier, projektarbete och studiebesök. Fokus ligger på tillämpad kunskap för industriell verksamhet. Under programmet får du lära dig att använda IT-verktyg och mjukvaror som är vanliga i branschen. Detta kommer att ge dig värdefull kompetens för din framtida anställning.

Lärarna på programmet är aktiva forskare med omfattande expertis inom sina områden. Dessutom kommer du att knyta nära band till branschen genom studiebesök, gästföreläsningar och olika projekt där du kommer att träffa yrkesverksamma med stor erfarenhet av systemutveckling, dataanalys och produktion.

Som student på programmet förväntas du aktivt bidra till undervisningen samtidigt som du tar ansvar för ditt eget lärande. Under en stor del av programmet studerar du på egen hand eller i en studiegrupp utanför klassrummet, och därför är det viktigt att du aktivt strukturerar dina egna studier.

All undervisning sker på engelska.

Efter din examen kommer du möta en ljus arbetsmarknad med stor efterfrågan på sökanden med kvalifikationer inom industriell analys. Teknik- och kunskapsintensiva företag har ett stort behov av välutbildade personer med kompetens inom teknik och datavetenskap, som dessutom förstår möjligheterna som industriell analys erbjuder industriell systemutveckling. Sådan kompetens kommer att ge dig en fördel i anställningsprocesser.

Ett antal rapporter från etablerade organisationer och företag har lyft fram efterfrågan inom analytics. I rapporterna har ett antal specialiseringar inom digitalisering framhävts som extra gångbara, som datahantering, data mining, AI, maskininlärning och applikationsutveckling, men också mer "mjuka" aspekter som produktionsledning, försäljning och innovationer.

Efter avslutad examen kan du också välja att stanna kvar i akademin och doktorera, till exempel inom teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik eller datavetenskap. Ytterligare doktorandämnen kan också finnas på Uppsala universitet eller andra universitet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin