Masterprogram i matematik – Matematik

120 hp

Tycker du om matematik och vill ta dina kunskaper till en ny nivå? På masterprogrammet i matematik kommer du att få fördjupade insikter inom några av matematikens mest centrala och aktuella forskningsområden. Då lärarna på programmet också är aktiva forskare med många internationella kontakter kommer du här att få tillgång till den moderna matematiska världen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Den matematiska forskningen i Uppsala har traditionellt dominerats av analys. Du kanske har hört talas om Lennart Carleson som belönats med Abelpriset eller Arne Beurling som knäckte den tyska kodningsmaskinen G-skrivaren under andra världskriget. De var båda mycket framstående inom framför allt harmonisk analys. Under nittiotalet skedde en internationalisering av den matematiska forskningen i Uppsala och sedan dess har den växt, både sett till antalet forskare och forskningsområden. Några områden som särskilt utmärker sig idag är sannolikhetsteori, analytisk talteori, symplektisk geometri, dynamiska system och algebra.

Masterprogrammet i matematik fokuserar på både bredd och djup, vilket kommer att ge dig en stark teoretisk grund som blir till stor nytta om du väljer att fortsätta till doktorandstudier och sikta på en forskarkarriär. Du kan också få ytterligare perspektiv på den matematiska teorin genom att kombinera dina teoretiska studier med kurser från andra ämnesområden. Valfriheten inom utbildningen är stor och du kan själv styra vilken kombination av kurser du vill ha.

Under utbildningen kommer du att

  • skapa dig en stark teoretisk grund för att fortsätta studera och sträva efter en karriär inom forskning
  • studera ett brett utbud av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori
  • få ytterligare perspektiv på matematisk teori genom att kombinera dina teoretiska studier med kurser från andra discipliner.

Du kommer att få möjlighet att läsa ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Där kommer du att nå en genomgripande förståelse för de logiska och konceptuella sambanden mellan de matematiska begrepp som du tidigare studerat. Å ena sidan kommer du att se dem i ett mer generellt och modernt sammanhang, å andra sidan kommer du att studera dem i större detalj och med större djup. På detta sätt blir dina matematikkunskaper både mer allmänna och mer användbara.

Examen

Programmet leder med den aktuella inriktningen till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med matematik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Programmets kännetecknen är en stor frihet att välja kurser inom analys, algebra, geometri och sannolikhetsteori. På så sätt kan du skapa ditt eget masterprogram genom att antingen välja en bred kursplan eller genom att specialisera dig mest inom det område du väljer. Det finns också möjlighet att ta några kurser från andra områden inom naturvetenskap och teknik.

Under första terminen rekommenderar vi att du går tre av de fyra kurserna: Integrationsteori, Partiella differentialekvationer, Differentialtopologi och Moduler och homologisk algebra. På så sätt maximerar du möjligheterna att ta mer avancerade kurser senare. Under andra och tredje terminen erbjuder vi ett brett utbud av kurser du kan välja mellan, till exempel Analytiska funktioner, Icke-linjära partiella differentialekvationer, Riemanngeometri eller Kommutativ algebra och algebraisk geometri.

Programmets sista termin består av ett examensarbete, där du skriver en självständig uppsats om ett specialiserat ämnet i matematik, med möjlighet att i liten utsträckning bidra till matematisk forskning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Undervisningen ges på engelska, huvudsakligen i form av föreläsningar, lektioner och seminarier. Lärarna är alla forskare på matematiska institutionen. Programmet ges i Uppsala.

Institutionens forskningsgrupper är mycket aktiva och har regelbundna seminarier där masterstudenterna är välkomna att delta.

Matematikkunskaper är nödvändiga i alla branscher där stora mängder av information behöver bearbetas. Om du inte vet vad matematiker jobbar med beror det på att matematiker i yrkeslivet har andra titlar. Visste du till exempel att det finns matematiker som arbetar med medicinsk forskning?

Om du vill arbeta med matematisk forskning är denna inriktning rätt väg att gå. Många av våra alumner som har tagit masterexamen i matematik har gått vidare till forskarstudier, både i Sverige och utomlands. Men även om du väljer att arbeta utanför akademin finns det goda möjligheter till en framgångsrik karriär, särskilt om du breddar din utbildning med kurser inom andra områden. Exempel på yrken där våra alumner arbetar är aktuarie, analytiker, systemutvecklare och data scientist.

Karriärstöd

Matematiska institutionen arrangerar en karriärdag för matematiker en gång per år. Där får matematikstudenterna träffa yrkesverksamma matematiker som berättar om sina karriärvägar. Institutionen är även behjälplig med andra typer av yrkeslivskontakter.

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin