Är programmet rätt för dig?

Cornelia, student.

Möt en student på programmet

Namn: Cornelia Gustavsson
Från: Öland

Samtliga föreläsare är väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter och att integrera sina forskningsresultat i undervisningen.

Varför valde du den här utbildningen och vad läste du innan?
– Jag läste min kandidat i norra England, vid Durham University, inom ett tvärvetenskapligt program med kombinationen utbildningsvetenskap, sociologi och politik. På så sätt fick jag upp ögonen för utbildningssociologi som forskningsfält. Uppsala universitet blev ett självklart nästa steg eftersom masterutbildningen i utbildningssociologi var det enda i sitt slag. Jag hade även besökt Uppsala tidigare och trivs personligen väldigt bra i en mindre stad med ett stort studentliv.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Framför allt att programmet har en så nära anknytning till pågående forskning. Samtliga föreläsare är väldigt generösa med att dela med sig av sina erfarenheter och att integrera sina forskningsresultat i undervisningen. Det finns även möjlighet att genom praktikkursen delta i något av de pågående projekten och på så sätt få en verklig inblick i institutionens forskningsverksamhet, vilket personligen har varit jättekul!

Den andra stora fördelen med Uppsala universitet är det rika studentlivet och att det erbjuder så många olika chanser att engagera sig. Till exempel genom att bli medlem i någon av studentnationerna, att söka ett uppdrag inom studentkåren eller bli studentrepresentant. Inom vår årgång på programmet har exempelvis en varit ansvarig för studentkårens internationella Buddy program, en annan har arbetat som amanuens och jag fick gå en studentrepresentantutbildning.

Vad är ditt mål med utbildningen?
– Dels har jag ett brett intresse för utbildningens roll i samhället, hur utbildningssystem både speglar och reproducerar dominanta värderingar, socioekonomiska skillnader, nationalhistoria och globala diskurser, men även hur de kan bidra till förändringar. Dels sökte jag programmet för att få en mer enhetligt och fördjupad teoretisk förståelse och goda empiriska färdigheter för vidare forskning/arbetsliv.

En annan viktig aspekt för mig är den internationella profilen på programmet, att få lära känna studenter från olika delar av världen med vilt skilda perspektiv men med ett gemensamt intresse för utbildningsystem och erfarenheter av transnationella utbildningsstrategier. Man får ett komparativt perspektiv på varje kurs per automatik genom att diskutera inom gruppen.

Vad vill du ge för råd och tips till en person som funderar på att söka den här utbildningen?
– Hör om du kan få kontakt med någon av studenterna på programmet. Många är mer än villiga att dela med sig av sina erfarenheter och du får dessutom en kontakt som redan är etablerad i staden och på programmet när du sen kommer hit som ny student.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Svår fråga! Att stå på slottstrappan och se ut över Linneanum (gärna vid solnedgången) är en personlig fotofavorit i alla årstider. Eftersom jag är uppvuxen vid havet är den bästa pluggpausen definitivt att gå Vårdsätra strandpromenad.

Vilken är den bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– Jag ser mest fram emot att få uppleva Valborgsfirandet i Uppsala.

Var finns den bästa studieplatsen?
– Mina två absoluta favoriter är tidskriftsläsesalen på Carolina Rediviva och mörka rummet på Ekonomikum.

Våren 2022.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin